Niezależnie od tego, czy technologią, jaką wybierzemy do filtrowania wody w naszym domu będzie odwrócona osmoza, nanofiltracja czy ultrafiltracja, każde z urządzeń filtrujących wymaga konserwacji i serwisowania.

Wymiana wkładów do filtrów wody

Bardzo istotnym elementem konserwacji urządzeń filtrujących wodę jest wymiana wkładów, którą w zależności od jakości wody doprowadzanej do systemu filtrującego należy wykonać najczęściej raz do dwóch w roku.

Serwis coroczny zalecany jest w przypadku instalacji urządzenia filtrującego wodę pochodzącą z wodociągu lub magistrali budynku. Na ogół jej stan jest na tyle dobry, że nie ma konieczności częstszej wymiany wkładów.

Natomiast woda pochodząca z własnego ujęcia, ponieważ nie jest w żaden sposób wstępnie oczyszczana, zawiera w sobie więcej zanieczyszczeń, a więc filtry zatrzymują ich więcej i dlatego zaleca się w przypadku studni wymianę wkładów dwukrotnie w ciągu roku.

Rodzaje wkładów filtracyjnych

W filtrach montowanych pod zlewozmywakiem znajdują się następujące typy wkładów:

– mechaniczne, odpowiedzialne za odfiltrowanie z wody dużych cząstek zanieczyszczeń oraz zawiesin,
– węglowe, które usuwają z wody chlor, rozpuszczalniki chloropochodne, węglowodorów aromatycznych (poprawia smak i zapach wody) oraz pestycydy chloropochodne, związki wieloaromatyczne, fenol, benzen i substancje organiczne,
– inne, np. wkłady mineralizujące, które wzbogacają wodę w pierwiastki niezbędne dla organizmu ludzkiego i zaspokajają dzienne zapotrzebowanie człowieka na składniki mineralne.