Azotany oraz azotyny to substancje chemiczne, które są częstym powodem zanieczyszczenia wód gruntowych oraz głębinowych. Ich wysokie stężenie może być powodem negatywnego wpływa na zdrowie ludzi oraz zwierząt. W szczególności problem ten dotyka gospodarstw domowych (i nie tylko) zlokalizowanych nieopodal przemysłu rolniczego, to jest wokół pól oraz roli.

Gdzie występują azotany i azotyny?

Azotany oraz azotyny występują w głównej mierze w wodzie pitnej. Można je jednak spożywać wraz z warzywami, owocami, a nawet z mięsem.

Niejednokrotnie azotyny są wykorzystywane do konserwacji przetworów mięsnych oraz serowych, a także spotykane są w produktach mlecznych.

Azotany i azotyny występujące w wodzie znajdują się tam za sprawą tego, że stosowane są na polach i uprawach rolniczych nawozy sztuczne. Substancje te wchłaniają się w coraz głębsze warstwy ziemi, a następnie przenikają do wód, które trafiają do gospodarstw domowych właśnie.

Azotany – dlaczego są niebezpieczne dla człowieka i zwierząt?

Azotany w wodzie w niewielkich ilościach nie są niebezpieczne dla człowieka oraz zwierząt. Podobnie jest także, jeśli azotyny w wodzie nie przekraczają dopuszczalnej normy. Normy dla azotanów to 50 miligramów na jeden litr, a dla azotynów – 0,50 miligrama na jeden litr. Substancje te odkładają się w organizmie, a następnie przekształcają w substancje, które są ponad sześciokrotnie bardziej szkodliwe. Ich nadmiar może doprowadzić na przykład do uszkodzenia barwnika hemoglobiny, niedotlenienia krwi, a nawet do nowotworu układu pokarmowego.

Jak usunąć niebezpieczne substancje z wody pitnej?

Jeśli wody gruntowe i głębinowe są zanieczyszczone azotanem oraz azotynem, warto pozbyć się tychże substancji z pomocą jednej z kilku metod. Najbardziej skutecznymi są trzy sposoby, takie jak: odwrócona osmoza, wymiana jonowa, a także proces denitryfikacji. To właśnie je najczęściej stosuje się do oczyszczenia wody z niebezpiecznych związków chemicznych, to jest azotanów, a także azotynów właśnie.

Azotany w wodzie to poważny problem, ale można sobie z nim poradzić. Przeczytaj więcej w tym artykule.