Efektywne kondycjonowanie wody i skuteczna korekcja jej parametrów do celów przemysłowych są łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. Rozwiązania oferowane przez firmę Transhelsa nadają się do kondycjonowania wody przemysłowej stosowanych w różnego rodzaju instalacjach, zarówno parowych oraz ciepłowniczych, jak i chłodniczych czy technologicznych.

Usuwanie kamienia kotłowego

Kamień kotłowy jest osadem utworzonym wewnątrz rur i powierzchni wymiany ciepła. Powstaje, gdy woda jest podgrzewana, a zanieczyszczenia wytrącają się lub osiadają pozostawiając ekstremalnie twarde osady. Niektóre typowe zanieczyszczenia wody zasilającej powodujące powstawanie osadu to krzemionka, żelazo, wapń, magnez oraz aluminium. Poziom kamienia kotłowego zależy od ilości tych zanieczyszczeń w stosunku do ciśnienia, w którym pracuje kocioł. Na przykład, wiele kotłów parowych wysokociśnieniowych będzie wymagać wyższej jakości wody o mniejszej ilości zanieczyszczeń niż niektóre kotły parowe niskociśnieniowe. Turbiny parowe wymagają do zasilania kotłów wysokociśnieniowych, a zatem potrzebują bardziej złożonego systemu oczyszczania wody zasilającej, aby usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń.

Usuwanie korozji

Korozja kotłów lub uszkodzenie metalowych elementów urządzenia może się zdarzyć z różnych powodów. Najczęstszym powodem jest obecność rozpuszczonego tlenu i dwutlenku węgla, które znajdują się w obszarach kotła powodując destrukcję elementów systemu. Im wyższe ciśnienie w kotle, tym silniejsza korozja. W przypadku obecności chlorków na nieakceptowalnym poziomie mogą również wystąpić pęknięcia pod ich działaniem. Korozja zwykle występuje w częściach kotła parowego, które są najczęściej podgrzewane, a wysokie temperatury i pękanie metali przyspiesza rozkład materiałów. Istnieje kilka rodzajów korozji, które mogą wystąpić w kotle, a konkretny rodzaj może zależeć od poziomu pH, poziomu tlenu, ilości ciał stałych oraz ogólnego projektu kotła parowego.

Usuwanie gazów z instalacji

Wysokiej jakości zmiatacze tlenu oraz odgazowywacze mogą skutecznie usuwać rozpuszczone gazy z wody zasilającej kocioł. Te dwie metody są szeroko stosowane w usuwaniu szkodliwych gazów, które mogą ulec zniszczeniu i siać spustoszenie w rurach kotła parowego i urządzeniach. Kluczowe znaczenie ma również zarządzanie chemią wewnętrzną oraz zadbanie o odpowiedni poziom pH, czyli korekta parametrów wody, z której korzystają kotły parowe.

Kondycjonowanie i poprawa parametrów wody

Ogólne wytyczne dotyczące czystości wody zasilającej pochodzą zwykle od producenta kotła parowego. Istnieje kilka organizacji, które mają zalecenia dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia w oparciu o ciśnienie, jakie wytwarza kocioł. W przypadku kotłów parowych niskociśnieniowych zwykłe zmiękczacze wody w cyklu obiegowym działają dostatecznie dobrze. W przypadku kotłów parowych wysokociśnieniowych wymagane są bardziej zaawansowane technologie, takie jak odwrócona osmoza, elektrodynizacja lub dejonizacja. Specjalista od uzdatniania wody powinien być w stanie ocenić, co jest najlepsze dla konkretnego modelu kotła. Zajmująca się kondycjonowaniem i poprawą parametrów wody firma Transhelsa jest w stanie nie tylko wdrożyć optymalne rozwiązania, ale także odpowiednio je dobrać do indywidualnych potrzeb klienta.

Materiały do artykułu dostarczyła firma Transhelsa Polska, która powstała w Austrii ponad 40 lat temu.