Woda uzdatniana technologią osmozy odwróconej czyli oczyszczana poprzez filtry osmotyczne jest aż tak dobra, że często porównywana jest do wody destylowanej. Jednakże to woda zdecydowanie lepsza pod kątem smaku oraz zawartości mikroelementów.

W smaku woda destylowana jest mdła, niedobra. Przyczyną tego jest fakt, że w momencie gotowania pozbywamy się występującego w wodzie o2 oraz co2, którego nie brak w wodzie oczyszczonej przez filtry do wody. Wymienione gazy mają decydujący wpływ na smak wody. Przykładem może być fakt, iż wody górskie szczególnie bogate w tlen, należą do wód miękkich oraz zaliczane są do pierwszej klasy czystości. Dwutlenek węgla używany jest do napełniania gazem wód mineralnych w celu poprawienia ich smaku.

Dodatkowo destylacja wody nie usuwa wszystkich produktów chlorowania wody. Niektóre związki aromatyczne np. ropopochodne związki chloru, mające mniejszy punkt wrzenia niż woda, migrują z parą do wody już oczyszczonej. W taki sposób nie pozbywamy się szkodliwych dla zdrowia ludzkiego związków. Dlatego też śmiało można powiedzieć, że odwrócona osmoza daje wodę smaczniejszą oraz zdrowszą niż woda po destylacji.